Shiatsu Therapie.

Shiatsu is een manuele techniek waarbij met vingers en duimen
druk op het lichaam wordt uitgeoefend.

Letterlijk betekent het vingerdruk.
 

Shiatsu is een vorm van massage op de acupuntstructuur punten (druk punten)
het heeft als doel het lichaam weer in evenwicht te krijgen.

Als een lichaam niet in evenwicht is krijgt men pijn. Pijn kun je opheffen door de
blokkades op te heffen.

Tijdens de behandeling komen afvalstoffen vrij, door veel water te drinken kunnen deze snel worden afgevoerd.

Shiatsu is ondermeer geschikt voor: